Joods en christelijk interreligieus koppel in nederland na hun religieuze huwelijk met een rabbijn en een pastoor.

For couples seeking a rabbi in Europe

  • Deze website is ontworpen om u te informeren over een Rabbijn (die gebaseerd is in Londen, maar die geen bezwaar heeft tegen reizen) die religieuze ceremonies kan begeleiden en leiden bij belangrijke levenscycli, zoals bij geboorte, huwelijk en dood.

    Indien u op deze website bent terechtgekomen, is het waarschijnlijk dat u ofwel geen rabbijn kent, dan wel dat uw plaatselijke rabbijn u niet kan of niet wil helpen.

    In dit verband is de meest gestelde vraag: hoe kan ik een rabbijn vinden die een dienst wil leiden, dan wel samen met een ander wil begeleiden wanneer meer dan een traditie (het joodse en een ander geloof) erbij betrokken is? Dit zou de viering van een huwelijk of de geboorte van een kind kunnen betreffen.

    Het is ook mogelijk dat u op zoek bent naar een rabbijn die een dienst kan voorzitten in verband met een begrafenis of een crematie. In Europa worden civiele verbintenissen tussen mensen van hetzelfde geslacht steeds vaker erkend. Dergelijke stellen zouden mogelijk eveneens een dienst wensen waarbij een rabbijn de religieuze dienst die hun verbond met elkaar viert kan voorzitten. Indien u meer informatie wenst te ontvangen, zendt u me dan een e-mail waarin u de details van uw situatie beschrijft en ik zal mijn best doen om met een oplossing te komen. Ik zou het zeer op prijs stellen wanneer u mij in het Engels dan wel in het Frans benadert.
    Untitled 4
  • This site is compliant with the EU's General Data Protection Regulation. No personal data is collected, stored, or processed when only viewing this site. However, the site does use cookies. If you use the “Contact” page, or send an email from the site, your IP address will be recorded, which with performance and security metrics are used to ensure the quality of the site and to detect and address any abuse. By continuing to use this site you acknowledge, accept and agree to all of this.