Judiska och kristna parrättsliga par i Sverige efter deras religiösa bröllop med en rabbin och en pastor.

For couples seeking a rabbi in Europe

Välkommen!
Du som besöker den här sidan gör det kanske på grund av att du inte har tillgång till en rabbin, eller kanske din rabbin är förhindrad eller ovillig att erbjuda dig det du söker.Det kan gälla att förrätta en vigsel, fira ett barns födsel eller officiera vid en begravning eller någon annan religiös ceremoni. Följande sidor ger dig mer information om de olika tjänster som rabbinen Guy Hall kan erbjuda.

Problem
De flesta europeiska judar lever idag i stora öppna, liberala och demokratiska samhällen långt ifrån äldre tiders mindre städers begränsningar och fantasier. Detta innebär många nya tillfällen och möjligheter men också nya dilemman. Människor vill fortfarande ha möjlighet att uttrycka viktiga delar av sin identitet vid speciella och högtidliga tillfällen i livet. En av de vanligaste frågorna blir då: Hur kan jag hitta en rabbin som kan officiera, eller till och med ”dela” en ceremoni med en eller flera andra olika religioner? En annan fråga som blir allt vanligare är när par av samma kön söker en rabbin för att fira sin union enligt en civil partnerskap-ceremoni, som blir alltmer legalt erkänd i Europa.

Lösning
Om du söker en rabbin för att officiera vid en viktig religiös ceremoni, så kan du skriva till mig på engelska eller franska, antingen genom sidan ”Contact” i menyn, eller via länken ”Contact me” längst ned på varje sida.


Steps2

This site is compliant with the EU's General Data Protection Regulation. No personal data is collected, stored, or processed when only viewing this site. However, the site does use cookies. If you use the “Contact” page, or send an email from the site, your IP address will be recorded, which with performance and security metrics are used to ensure the quality of the site and to detect and address any abuse. By continuing to use this site you acknowledge, accept and agree to all of this.